Poštovani partneri,

Obaveštavamo vas da će naša beogradska kancelarija od ponedeljka 29. aprila biti na novoj adresi: Sinđelićeva 9.
Telefoni se ne menjaju. Magacin i pančevačka kancelarija ostaju na svojim dosadašnjim adresama.

Očekujemo vas u našem novom prostoru!

Srdačno vaš,
Atom partner