U utorak, 19. septembra, u prostorijama Bloom Meeting House održana je prezentacija Atom partner i Xerox inovativnih rešenja.

U prisustvu naših ključnih poslovnih partnera i predstavnika vendora Xerox: Mendea Stojanoskog, Nadejde Peneve, Mladena Katulica i vendora Kofax: Sander Bottema i Symen Breimer, razgovarali smo o inovativnim proizvodima, rešenjima i budućim zajedničkim planovima.

Ponosni smo na dugogodišnju saradnju sa kompanijom Xerox koja, zahvaljujući svojim inovativnim proizvodima, zauzima posebno mesto u našem distributerskom portfoliu.

Osnaženi novim saznanjima i podstaknuti inovacijama, spremni smo da stvaramo budućnost zajedno!