„Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju nimalo“

Vodeći se humanošću i svešću o postojanju marginalizovanih grupa u Srbiji, kojima je pomoć potrebna, firma Atom partner je svojim doprinosom pružila pomoć organizaciji  “Dečiji romski centar”. Doniran je štampač marke Xerox WorkCentre 3045b koji poseduje sve karakteristike potrebne za besprekorno poslovanje.

Organizacija Dečiji romski centar bavi se ljudskim pravima Roma u Srbiji. Cilj postojanja i rada DRC-a kao NVO-a je postizanje socijalne pravde, poštovanje ljudskih prava i smanjenje diskriminacije, sa posebnim osvrtom na decu i žene.

Osoblje DRC-a je angažovano u pružanju podrške romskim i neromskim ženama koje su žrtve nasilja u porodici. Prošavši kroz treninge, pet saradnica DRC-a je steklo određene veštine tako da sada sarađuju  i volontiraju u beogradskom centru „SOS telefon za žene i decu – žrtve porodičnog nasilja“. DRC takođe organizuje časove opismenjavanja i radi na osnaživanju romskih žena putem brojnih radionica/edukativnih programa.
Verujemo da će naš doprinos značiti samoj organizaciji, kao i da će dati primer koje će ostale firme i pojedinci slediti.

Sa poštovanjem,
Atom partner