U neformalnoj i prijatnoj atmosferi, upoznali smo se bliže sa naprednim performansama ASUS mini PC-jeva, servera i monitora. Podelili bitne informacije o benefitima, podršci koju partneri mogu imati tokom projekata i otkrili nove načine suočavanja sa nastupajućim izazovima.

Želeli smo da odigramo pametno svaki sledeći potez, pa smo:

▪️ se združenim snagama okupili oko zajedničkih vrednosti;
▪️ kreirali nove ideje;
▪️ proverili postojeće koncepte rada i dali predloge za nove;
▪️ inspirisali jedni druge na veće pobede;
▪️ a poslovanju ubrizgali više humanosti i smisla.

Zahvaljujemo partnerima na vremenu koje su izdvojili, jer je to u datim okolnostima najbitniji resurs, kao i na divnoj energiji i atmosferi.

A koji je tvoj sledeći potez?